Hydrologiarajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

Haihdunta Astiahaihdunta E [mm] Evaporation E [mm]
Jaanpaksuus Jäänpaksuus I [cm] Ice thickness I [cm]
JaatJaanlahto Jäätyminen / Jäänlähtö IB [päivämäärä] Ice freeze up / Break up IB [date]
Jakso
Korkeustaso
Laitteisto
LampoLuotaus Lämpötilaluotaus TS [°C] Water temperature profile TS [°C]
LampoPintavesi Pintaveden lämpötila T [°C] Surface Water Temperature T [°C]
Lippu
LumiAlue Lumen aluevesiarvo SA [mm] Areal Water Equivalent of Snow Cover SA [mm]
LumiPiste Lumilinjamittaus S [mm] Snow course measurement S [mm]
Omistaja
Paikka
SadantaAlue Aluesadanta PA [mm] Areal Precipitation PA [mm]
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
Suure
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
Tila
Valuma Valunta R [l/s/km2] Runoff R [l/s/km2]
Vedenkorkeus Vedenkorkeus W [cm] Water level W [cm]
VedenkTasoTieto Paikkakohtaisesti korkeusjärjestelmien välisiin muunnoksiin tarvittava tieto. Lisäämällä Tasokorjaus vedenkorkeuslukemaan, saadaan vedenkorkeus halutussa korkeusjärjestelmässä. Jos Tasokorjaus-lukema on 0, vedenkorkeuden arvo on suoraan annettu TasoKoordinaatisto-kentän osoittamassa korkeusjärjestelmässä. Information required for site-to-site conversion between elevation systems. Adding Tasokorjaus (Level correction) to the water level reading gives the water level at the desired altitude system. If the Tasokorjaus value is 0, the water level value is directly entered in the elevation system indicated by the Tasokoordinaatisto field.
Virtaama Virtaama Q [m3/s] Discharge Q [m3/s]

Haihdunta

Astiahaihdunta E [mm]

Evaporation E [mm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Haihdunta
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Haihdunta(Paikka_Id=355,Aika=datetime'1960-05-11T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Haihdunta(Paikka_Id=355,Aika=datetime'1960-05-11T00:00:00')/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Haihdunta(Paikka_Id=355,Aika=datetime'1960-05-11T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Lippu Lippu
Lippu_id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

Jaanpaksuus

Jäänpaksuus I [cm]

Ice thickness I [cm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jaanpaksuus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jaanpaksuus(Paikka_Id=401,Aika=datetime'1961-01-15T00:00:00',Lippu_Id=41)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jaanpaksuus(Paikka_Id=401,Aika=datetime'1961-01-15T00:00:00',Lippu_Id=41)/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jaanpaksuus(Paikka_Id=401,Aika=datetime'1961-01-15T00:00:00',Lippu_Id=41)/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Int32
Lippu Lippu
Lippu_Id (Key) Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

JaatJaanlahto

Jäätyminen / Jäänlähtö IB [päivämäärä]

Ice freeze up / Break up IB [date]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/JaatJaanlahto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/JaatJaanlahto(Paikka_Id=241,Arvo=datetime'1913-05-05T00:00:00',Lippu_id=28)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/JaatJaanlahto(Paikka_Id=241,Arvo=datetime'1913-05-05T00:00:00',Lippu_id=28)/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/JaatJaanlahto(Paikka_Id=241,Arvo=datetime'1913-05-05T00:00:00',Lippu_id=28)/Paikka
Arvo (Key) DateTime
Lippu Lippu
Lippu_id (Key) Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

Jakso

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jakso
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jakso(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Jakso(1)/SadantaAlue
Jakso_id (Key) Int16
Kuvaus String
KuvausEng String
SadantaAlue SadantaAlue

Korkeustaso

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Korkeustaso
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Korkeustaso(1)
Korkeustaso_Id (Key) Int16
KorkeustasoLyhenne String

Laitteisto

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Laitteisto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Laitteisto(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Laitteisto(1)/Paikka
Laitteisto_Id (Key) Int16
Nimi String
Paikka Paikka
SuureKoodit String

LampoLuotaus

Lämpötilaluotaus TS [°C]

Water temperature profile TS [°C]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoLuotaus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoLuotaus(Paikka_Id=3245,Aika=datetime'1961-01-06T00:00:00',Syvyys=0,00M)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoLuotaus(Paikka_Id=3245,Aika=datetime'1961-01-06T00:00:00',Syvyys=0,00M)/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32
Syvyys (Key) Decimal

LampoPintavesi

Pintaveden lämpötila T [°C]

Surface Water Temperature T [°C]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoPintavesi
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoPintavesi(Paikka_Id=1657,Aika=datetime'1970-05-25T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LampoPintavesi(Paikka_Id=1657,Aika=datetime'1970-05-25T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

Lippu

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/Haihdunta
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/Jaanpaksuus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/JaatJaanlahto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/LumiPiste
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/Valuma
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/Vedenkorkeus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Lippu(1)/Virtaama
Haihdunta Haihdunta
Jaanpaksuus Jaanpaksuus
JaatJaanlahto JaatJaanlahto
Kuvaus String
KuvausEng String
Lippu_id (Key) Int16
LippuKoodi String
LumiPiste LumiPiste
Valuma Valuma
Vedenkorkeus Vedenkorkeus
Virtaama Virtaama

LumiAlue

Lumen aluevesiarvo SA [mm]

Areal Water Equivalent of Snow Cover SA [mm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiAlue
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiAlue(Paikka_Id=1,Aika=datetime'1967-03-01T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiAlue(Paikka_Id=1,Aika=datetime'1967-03-01T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

LumiPiste

Lumilinjamittaus S [mm]

Snow course measurement S [mm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiPiste
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiPiste(Paikka_Id=1479,Aika=datetime'1991-11-14T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiPiste(Paikka_Id=1479,Aika=datetime'1991-11-14T00:00:00')/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/LumiPiste(Paikka_Id=1479,Aika=datetime'1991-11-14T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Lippu Lippu
Lippu_Id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

Omistaja

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Omistaja
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Omistaja(2)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Omistaja(2)/Paikka
Lyhenne String
Nimi String
Omistaja_Id (Key) Int16
Paikka Paikka

Paikka

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Vedenkorkeus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Virtaama
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/LampoPintavesi
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/LampoLuotaus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/LumiAlue
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/LumiPiste
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Haihdunta
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Jaanpaksuus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/JaatJaanlahto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/SadantaAlue
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Valuma
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Omistaja
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Tila
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Laitteisto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Paikka(1)/Suure
H_Kunta_Id Int16
H_PaaVesal_Id Int32
H_Vesal_Id Int32
Haihdunta Haihdunta
Jaanpaksuus Jaanpaksuus
JaatJaanlahto JaatJaanlahto
Jarvi_Id Int32
JarviNimi String
JarviNro String
Karttalehti String
KoordErTmIta Int32
KoordErTmPohj Int32
KoordLat String
KoordLong String
KoordPkIta Int32
KoordPkPohj Int32
KoordTarkkuus Int16
KoordYkIta Int32
KoordYkPohj Int32
KuntaNimi String
Laitteisto Laitteisto
Laitteisto_Id Int16
LampoLuotaus LampoLuotaus
LampoPintavesi LampoPintavesi
LumiAlue LumiAlue
LumiPiste LumiPiste
Nimi String
Nro String
Omistaja Omistaja
Omistaja_Id Int16
PaaVesalNimi String
Paikka_Id (Key) Int32
SadantaAlue SadantaAlue
Suure Suure
Suure_Id Int16
Tila Tila
Tila_Id Int16
Valuma Valuma
Vedenkorkeus Vedenkorkeus
VesalNimi String
Virtaama Virtaama

SadantaAlue

Aluesadanta PA [mm]

Areal Precipitation PA [mm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SadantaAlue
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SadantaAlue(Paikka_Id=642,Aika=datetime'1967-01-01T00:00:00',Jakso_Id=3)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SadantaAlue(Paikka_Id=642,Aika=datetime'1967-01-01T00:00:00',Jakso_Id=3)/Jakso
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SadantaAlue(Paikka_Id=642,Aika=datetime'1967-01-01T00:00:00',Jakso_Id=3)/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Int32
Jakso Jakso
Jakso_Id (Key) Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SarakeKuvaus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

Suure

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Suure
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Suure(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Suure(1)/Paikka
DatataulunNimi String
Kuvaus String
KuvausEng String
Nimi String
NimiEng String
Paikka Paikka
Suure_Id (Key) Int16
Suurekoodi String
taulunnimi String
Yksikko String

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

Tila

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Tila
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Tila(1)
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Tila(1)/Paikka
Nimi String
Paikka Paikka
Tila_Id (Key) Int16

Valuma

Valunta R [l/s/km2]

Runoff R [l/s/km2]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Valuma
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Valuma(Paikka_Id=1431,Aika=datetime'1971-08-20T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Valuma(Paikka_Id=1431,Aika=datetime'1971-08-20T00:00:00')/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Valuma(Paikka_Id=1431,Aika=datetime'1971-08-20T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
Arvomax Decimal
Lippu Lippu
lippu_id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus W [cm]

Water level W [cm]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Vedenkorkeus
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Vedenkorkeus(Paikka_Id=1721,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Vedenkorkeus(Paikka_Id=1721,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Vedenkorkeus(Paikka_Id=1721,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Int32
ArvoMax Int32
ArvoMin Int32
Lippu Lippu
Lippu_id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32

VedenkTasoTieto

Paikkakohtaisesti korkeusjärjestelmien välisiin muunnoksiin tarvittava tieto. Lisäämällä Tasokorjaus vedenkorkeuslukemaan, saadaan vedenkorkeus halutussa korkeusjärjestelmässä. Jos Tasokorjaus-lukema on 0, vedenkorkeuden arvo on suoraan annettu TasoKoordinaatisto-kentän osoittamassa korkeusjärjestelmässä.

Information required for site-to-site conversion between elevation systems. Adding Tasokorjaus (Level correction) to the water level reading gives the water level at the desired altitude system. If the Tasokorjaus value is 0, the water level value is directly entered in the elevation system indicated by the Tasokoordinaatisto field.

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/VedenkTasoTieto
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/VedenkTasoTieto(Paikka_Id=1721,TasoKoordinaatisto='N2000')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/VedenkTasoTieto(Paikka_Id=1721,TasoKoordinaatisto='N2000')/Paikka
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/VedenkTasoTieto(Paikka_Id=1721,TasoKoordinaatisto='N2000')/Korkeustaso
Korkeustaso Korkeustaso
Korkeustaso_Id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32
TasoKoordinaatisto (Key) String
Tasokorjaus Int32

Virtaama

Virtaama Q [m3/s]

Discharge Q [m3/s]

/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Virtaama
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Virtaama(Paikka_Id=894,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Virtaama(Paikka_Id=894,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')/Lippu
/api/Hydrologiarajapinta/1.1/odata/Virtaama(Paikka_Id=894,Aika=datetime'1959-01-01T00:00:00')/Paikka
Aika (Key) DateTime
Arvo Decimal
ArvoMax Decimal
ArvoMin Decimal
huomautus String
Lippu Lippu
Lippu_id Int16
Paikka Paikka
Paikka_Id (Key) Int32