POVET-rajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

Determination Määritys Determination
Flag Vedenlaatutulokseen tarvittaessa liitettävä tieto, jolla kuvataan tuloksen tarkkuutta tai laatua (luokittelu) Code list for quality and accuracy information flags
GroundwaterSite Pohjaveden havaintopaikka Groundwater monitoring site
Odour Aistinvaraisesti todettu näytteen haju (luokittelu) Code list for odour dermination in water sample
SamplingMethod Näytteenottomenetelmä Sampling method
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
Taste Aistinvaraisesti todettu näytteen maku (luokittelu) Code list for taste dermination in water sample
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface

Determination

Määritys

Determination

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Determination
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Determination(1)
AlarmLower Double Alahälytysraja - hälyttää kun sisäänluettu data ei täytä hälytysrajoja Lower limit of data quality check
AlarmUpper Double Ylähälytysraja - hälyttää kun sisäänluettu data ei täytä hälytysrajoja Upper limit of data quality check
AnalysisMethod String Määritysmenetelmän kuvaus englanniksi Analysis method name
AnalysisMethodCode String Määritysmenetelmän lyhenne Analysis method code
Analyte String Suureen nimi englanniksi Analyte name
AnalyteCode String Suureen lyhenne Analyte code
Determination_ID (Key) Int16 Määrityksen juokseva numero (ID numero) Determination ID (numerical code)
DeterminationCode String Määrityksen koodinumero Code of spesific determination
OutOfDate String Määrityksen voimassaoloaika: voimassa, vanhentunut 1.1.2000 jälkeen, käytöstä poistettu menetelmä Time for validity of analysis method
PretreatmentCodes String Määrityksen esikäsittelyjen lyhenteet Pretreatments codes
Pretreatments String Esikäsittelyjen kuvaus englanniksi Pretreatments description
TimeChanged DateTime Aika, jolloin määrityksen tietoja on muutettu Time when changes have been made
Unit String Määrityksen yksikkö Unit of determination

Flag

Vedenlaatutulokseen tarvittaessa liitettävä tieto, jolla kuvataan tuloksen tarkkuutta tai laatua (luokittelu)

Code list for quality and accuracy information flags

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Flag
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Flag('G')
Explanation String Lipputiedon selite Flag description
Flag_ID (Key) String Lipputietona käytettävä merkki ( L, G, C, W tai näiden yhdistelmiä) Flag code
TimeChanged DateTime

GroundwaterSite

Pohjaveden havaintopaikka

Groundwater monitoring site

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/GroundwaterSite
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/GroundwaterSite(52256)
Code String Havaintopaikan tunnus Code of spesific observation site
ELY String ELY-keskus, jonka alueella havaintopaikka sijaitsee ELY centre
GroundwaterSite_ID (Key) Int32 Havaintopaikan juokseva numero, yksilöivä ID numero Observations sites code, individualizing number
Name String Havaintopaikan nimi Name of groundwater observation site
TimeCreated DateTime Aika, jolloin havaintopaikka on luotu tietojärjestelmään Time when created
Type String Havaintopaikan tyyppi Type of observation site

Odour

Aistinvaraisesti todettu näytteen haju (luokittelu)

Code list for odour dermination in water sample

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Odour
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Odour('H')
Explanation String Hajun selite englanniksi Odour description
Odour_ID (Key) String Hajun koodi Odour code
TimeChanged DateTime Aika, jolloin hajun tietoja on muutettu Time when changes have been made

SamplingMethod

Näytteenottomenetelmä

Sampling method

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/SamplingMethod
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/SamplingMethod(1)
Abbreviation String Näytteenottomentelmän lyhenne Abbreviation of sampling method
Name String Näytteenottomenetelmän kuvaus englanniksi Name of sampling method
SamplingMethod_ID (Key) Int16 Näytteenottomenetelmän juokseva numero Sampling ID
TimeChanged DateTime Aika, jolloin näytteenottomenetelmän tietoja on muutettu Time when changes have been made

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

Taste

Aistinvaraisesti todettu näytteen maku (luokittelu)

Code list for taste dermination in water sample

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Taste
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/Taste('M')
Explanation String Maun selite englanniksi Taste description
Taste_ID (Key) String Makua kuvaava koodi Taste code
TimeChanged DateTime Aika, jolloin maun tietoja on muutettu Time when changes have been made

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/Povetrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/Povetrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus