Hakemistorajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

Lisätietoja tästä rajapinnasta löytyy Oivasta.

Alusta
AlustaTyyppi
Ely Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
Esikasitt Db-koodiston esikäsittelymenetelmien koodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)
Haju Näytteistä tutkittavien hajujen koodit (esim. vedenlaatunäytteet)
HelcomAluejakoRannikko Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission, HELCOM) mukaiset merialueet Baltic sea areas defined by the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM)
Kunta Suomen kunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)
Lippu Arvon määrityshetkellä havaittu seikka, jolla on merkitystä arvoja käytettäessä
Maakunta Suomen maakunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)
Maaritys Laboratorioiden käyttämät määrityskoodit eli db-koodit
MaaritysMen Db-koodiston määritysmenetelmien koodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)
MaaritysRyhma
PaaVesal Päävesistöalueet
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
Seutukunta Suomen seutukunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)
Suure Db-koodiston suurekoodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)
SuureMaaritysRyhma
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
Tutkl Tutkimuslaitokset
TutklICES Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tutkimuslaitokset The analytical laboratories which are members of The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Valtio Maailman valtiot ja maat (Tietolähde: Tilastokeskus https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jhs) Countries of the world (Source: Statistics Finland https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jhs)
Vesal Suomen vesistöalueet (Tietolähde: SYKE)
VesienhoitoAlue Vesienhoitoalueet Suomessa

Alusta

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Alusta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Alusta('34AA')
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Alusta('34AA')/AlustaTyyppi
AikaLisays DateTime
AikaMuutos DateTime
Alusta_id Int32
AlustaTyyppi AlustaTyyppi
AlustaTyyppi_Id Int32
KayttajaLisays String
KayttajaMuutos String
Koodi (Key) String
KoodiLIMS String
Selite String

AlustaTyyppi

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/AlustaTyyppi
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/AlustaTyyppi(1)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/AlustaTyyppi(1)/Alusta
AikaLisays DateTime
Alusta Alusta
AlustaTyyppi_id (Key) Int32
KayttajaLisays String
Selite String
SeliteRuo String

Ely

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Ely
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Ely(1001)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Ely(1001)/Kunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Ely(1001)/YmpVastuuKunta
AikaMuutos DateTime
Ely_Id (Key) Int16
Fax String
JarjNro Byte
KalatalousEly Byte
KalatalousEly_Id Int16
KalatalousElyLyhenne String
KalatalousElyNimi String
KalatalousElyNimiRuo String
Kunta Kunta
LiikenneEly Byte
LiikenneEly_Id Int16
LiikenneElyLyhenne String
LiikenneElyNimi String
LiikenneElyNimiRuo String
Lyhenne String
LyhytNimi String
LyhytNimiEng String
LyhytNimiRuo String
Nimi String
NimiEng String
NimiRuo String
Nro String
Nuts1_Id Byte
PostiOsoite String
PostiTpaikkaNimi String
PostiTpaikkaNimiRuo String
PostiTpaikkaNro String
Puh String
RakennerahastoEly Byte
RakennerahastoEly_Id Int16
RakennerahastoElyLyhenne String
RakennerahastoElyNimi String
RakennerahastoElyNimiRuo String
SPosti String
Url String
YmparistoEly Byte
YmparistoElyLyhenne String
YmparistoElyNimi String
YmparistoElyNimiRuo String
YmpVastuuEly_Id Int16
YmpVastuuKunta Kunta

Esikasitt

Db-koodiston esikäsittelymenetelmien koodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Esikasitt
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Esikasitt(1)
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Esikasitt_Id (Key) Int16 Juokseva numero
EsikasittKoodi String Esikäsittelyn koodi
Selite String Sanallinen selite
SeliteEng String Selite englannin kielellä
SeliteYhd String Joissakin tapauksissa Esikäsittelykoodin yhdistelmän tarkempi kuvaus

Haju

Näytteistä tutkittavien hajujen koodit (esim. vedenlaatunäytteet)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Haju
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Haju('H ')
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Haju_Id (Key) String Hajukoodi kirjainlyhenteenä
Selite String Hajukoodia kuvaava selite

HelcomAluejakoRannikko

Itämeren suojelukomission (Helsinki Commission, HELCOM) mukaiset merialueet

Baltic sea areas defined by the Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/HelcomAluejakoRannikko
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/HelcomAluejakoRannikko(1)
Allas String Määritelty meriallas
AllasEng String Allas englanniksi
HelcomAlue_Id (Key) Int32
KoodiAllas Int32 Merialtaille annettu numerokoodi
KoodiRannikko Int32 Rannikkoalueille annettu numerokoodi
Nimi String HELCOM aluejaon mukainen nimi rannikkoalueille
NimiEng String HELCOM aluejaon mukainen englanninkielinen nimi rannikkoalueille
Valtio String Valtio, johon rannikko kiinnittyy

Kunta

Suomen kunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta(5)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta(5)/Seutukunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta(5)/Maakunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta(5)/Ely
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Kunta(5)/YmpVastuuEly
Ely Ely
Ely_Id Int16 Alueellisten ELY-keskusten sisältävään tauluun viittaava viiteavain
Kunta_Id (Key) Int16 Kunnat sisältävän taulun pääavain
Maakunta Maakunta
Maakunta_Id Byte Maakunnat sisältävään tauluun viittaava viiteavain
Nimi String Kunnan nimi
NimiRuo String Kunnan nimi ruotsiksi
Seutukunta Seutukunta
Seutukunta_Id Int16 Seutukunnat sisältävään tauluun viittaava viiteavain
YmpVastuuEly Ely
YmpVastuuEly_Id Int16 Ympäristövastuu ELY-keskukseen viittaava viiteavain
YTunnus String Kunnan yritystunnus kunnan omistamilla laitoksilla

Lippu

Arvon määrityshetkellä havaittu seikka, jolla on merkitystä arvoja käytettäessä

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Lippu
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Lippu('G ')
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Lippu_Id (Key) String Määritysvaiheessa havaitun, arvon tulkintaan vaikuttavan seikan ilmaisema kirjain koodi
Selite String Lipputietokoodia vastaava sanallinen selite
SeliteRuo String Lipputiedon ruotsinkielinen selite

Maakunta

Suomen maakunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Maakunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Maakunta(1)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Maakunta(1)/Kunta
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Ely_Id Int16 Alueellisten ELY-keskusten sisältävään tauluun viittaava viiteavain
HallintoOikeus_Id Byte Hallinto-oikeusjaottelun mukainen viiteavain
JarjNro Byte Maakunnan järjestysnumero tulostuksissa
Kunta Kunta
LiittoNimi String
Maakunta_Id (Key) Byte Maakunnat sisältävän kooditaulun pääavain
Nimi String Maakunnan nimi ilman maakunta sanaa
NimiPitka String Maakunnan nimi kokonaisena niin, että mukana on myös sana maakunta
NimiPitkaRuo String Ei ole toistaiseksi otettu käyttöön
NimiRuo String Maakunnan nimi ruotsiksi
Nro String Maakunnan ilmaisema numero
Nuts1_id Byte Manner-Suomea (Id=1) ja Ahvenanmaata (Id=2) jaotteleva koodi
Suuralue_id Byte Suuraluejakoa erotteleva koodi
Yke_id Byte Alueelliset ympäristökeskukset sisältävään tauluun viittaava viiteavain. On jo poistunut käytöstä sillä Ely_id on nykyisin käytössä olevaa hallintorakennetta kuvaava Id.
YmpVastuuEly_Id Int16 Ympäristövastuu ELY-keskukseen viittaava viiteavain

Maaritys

Laboratorioiden käyttämät määrityskoodit eli db-koodit

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Maaritys
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Maaritys(3628)
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Esikasitt_Id1 Int16 Ensimmäisen esikäsittelyn tunnus, Esikasitt-tauluun viittaava viiteavain
Esikasitt_id2 Int16 Toisen esikäsittelyn tunnus, Esikasitt-tauluun viittaava viiteavain
Esikasitt_Id3 Int16 Kolmanne esikäsittelyn tunnus, Esikasitt-tauluun viittaava viiteavain
Esikasitt_Id4 Int16 Neljännen esikäsittelyn tunnus, Esikasitt-tauluun viittaava viiteavain
Maaritys_id (Key) Int16 Maaritykset sisältävän taulun pääavain, määrityksen numero, db-numero (vanhoilla koodeilla vanha parloc-numero)
MaaritysKoodi String Määrityksen merkkimuotoinen koodi, joka kertoo suureen, esikäsittelyt ja määritysmenetelmän
MaaritysMen_Id Int16 Määritysmenetelmän tunnus, MaaritysMen-tauluun viittaava viiteavain
Parncc String Parncc-koodiston mukainen koodi (voi olla useita pilkulla erotettuna)
Suure_Id Int16 Suureen tunnus, Suure-tauluun viittaava viiteavain
YksKaasu String Kaasuilla käytetty mahdollinen yksikkö
YksKiinteaAine String Määrityksen yksikkö kiinteiden aineiden analyyseissä
YksLuonnonvesi String Määrityksen yksikkö luonnonvesianalyyseissä
YksTalousvesi String Määrityksen yksikkö talousvesianalyyseisssä

MaaritysMen

Db-koodiston määritysmenetelmien koodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/MaaritysMen
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/MaaritysMen(1)
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
MaaritysMen_Id (Key) Int16 Määritysmenetelmän yksilöivä juokseva numero, joka on taulun avainkenttä.
MaaritysMenKoodi String Määritysmenetelmän koodi
Selite String Selite
SeliteEng String Selite englannin kielellä

MaaritysRyhma

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/MaaritysRyhma
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/MaaritysRyhma(1)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/MaaritysRyhma(1)/SuureMaaritysRyhma
JarjNro Int32
Kuvaus String
MaaritysRyhma_Id (Key) Int32
Nimi String
NimiEng String
NimiRuo String
SuureMaaritysRyhma SuureMaaritysRyhma

PaaVesal

Päävesistöalueet

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/PaaVesal
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/PaaVesal(1)
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Nimi String Päävesistöalueen nimi
Nro String Päävesistöalueen numero
PaaVesal_Id (Key) Int32 Juokseva numero
VesienhoitoAlue_Id Byte Vesienhoitoaluetauluun viittaava viiteavain

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

Seutukunta

Suomen seutukunnat (Tietolähde: Tilastokeskus)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Seutukunta
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Seutukunta(11)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Seutukunta(11)/Kunta
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Kunta Kunta
Maakunta_Id Int16 Maakunnat sisältävään tauluun viittaava viiteavain
Nimi String Seutukunnan nimi ilman seutukunta sanaa
NimiPitka String Seutukunnan nimi niin, että nimessä on mukana seutukunta sanaa
Nro String Seutukunnan ilmaisema numero
Seutukunta_Id (Key) Int16 Seutukunnat sisältävän kooditaulun pääavain

Suure

Db-koodiston suurekoodit. Db-koodisto on luettelo käytetyistä laboratoriomäärityksistä (ks. kohta Maaritys)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Suure
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Suure(1)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Suure(1)/SuureMaaritysRyhma
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
CASKoodi String Kansainvälinen koodi kemikaaleille
KuvausEng String Kuvaus englanniksi
Nimi String Nimi
NimiEng String Nimi englanniksi
Ryhma Byte Mihin suureryhmään suure kuuluu
Suure_Id (Key) Int16 Juokseva numero
SuureKoodi String Koodi
SuureMaaritysRyhma SuureMaaritysRyhma

SuureMaaritysRyhma

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SuureMaaritysRyhma
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SuureMaaritysRyhma(Suure_Id=2,MaaritysRyhma_Id=18)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SuureMaaritysRyhma(Suure_Id=2,MaaritysRyhma_Id=18)/Suure
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/SuureMaaritysRyhma(Suure_Id=2,MaaritysRyhma_Id=18)/MaaritysRyhma
MaaritysRyhma MaaritysRyhma
MaaritysRyhma_Id (Key) Int32
Suure Suure
Suure_Id (Key) Int16

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

Tutkl

Tutkimuslaitokset

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Tutkl
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Tutkl(0)
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Tutkl(0)/TutklICES
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
ICES_rlabo String Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tutkimuslaitoskoodi
Nimi String Tutkimuslaitos
Nro String Tutkimuslaitoskoodi
Tutkl_Id (Key) Int16 Tutkimuslaitokset sisältävän kooditaulun pääavain
TutklICES TutklICES

TutklICES

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tutkimuslaitokset

The analytical laboratories which are members of The International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/TutklICES
F4 String
ICES_RLABO String Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tutkimuslaitoskoodi
Selite String Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tutkimuslaitoskoodin selite
Tutkl Tutkl
Tutkl_Id (Key) Int32

Valtio

Maailman valtiot ja maat (Tietolähde: Tilastokeskus https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jhs)

Countries of the world (Source: Statistics Finland https://koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=jhs)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Valtio
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Valtio(1)
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu Timestamp when the data has been changed
EuJasen Boolean Onko maa EUn jäsenvaltio Is EU member state
ISO2 String ISO 3166 -standardin mukainen kaksikirjaiminen valtion tunnus ISO 3166 standard, two-letter code
ISO3 String ISO 3166 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valtion tunnus ISO 3166 standard, three-letter code
Nimi String Valtion nimi suomeksi Name in Finnish
NimiEng String Nimi englanniksi Name in English
NimiRuo String Nimi ruotsiksi Name in Swedish
Nro String ISO 3166 -standardin mukainen kolminumeroinen valtion tunnus ISO 3166 standard, three-number code
Status String VALID = nykyisellä Tilastokeskuksen ylläpitämällä listalla. INVALID = aiemmin voimassa olleet tiedot tai kokonaan listalta poistettu VALID = on the current list maintained by Statistics Finland. INVALID = previously valid data or completely removed from the list
Valtio_Id (Key) Int32 Juokseva numero ID

Vesal

Suomen vesistöalueet (Tietolähde: SYKE)

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Vesal
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/Vesal('01.')
AikaMuutos DateTime Päivämäärä, jolloin tietoja on viimeksi muutettu
Nimi String Vesistö/valuma-alueen nimi
Nro (Key) String Vesistö/valuma-alueen numero
PaaVesal_Id Int32 Päävesistoaluejaon mukainen viittaus PaaVesal tauluun
PinAlaGis Double Vesistö/valuma-alueen pinta-ala m2, joka on laskettu paikkatietoaineiston perusteella
Vesal_Id Int32 Vesistöalueet sisältävän kooditaulun pääavain
VesienhoitoAlue_Id Byte Vesienhoitoaluetauluun viittaava viiteavain
YlinTaso Int32

VesienhoitoAlue

Vesienhoitoalueet Suomessa

/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/VesienhoitoAlue
/api/Hakemistorajapinta/1.0/odata/VesienhoitoAlue(1)
Nimi String Vesienhoitoalueen nimi
NimiEng String Vesienhoitoalueen englanninkielinen nimi
NimiRuo String Vesienhoitoalueen ruotsinkielinen nimi
OsaKansainvalinen Int16
PinAla Double Vesienhoitoalueen kokonaispinta-ala km2
PinAlaMaa Double Vesienhoitoalueen maapinta-ala ilman rannikkovesimuodostumien pinta-aloja km2
PinAlaRannikkoVesi Double Vesienhoitoalueella rannikkovesimuodostumien kattama pinta-ala km2
Tunnus String Vesienhoitoalueen tunnus
TunnusEu String Vesienhoitoalueen EU raportoinnissa käytetty tunnus, jossa on maakoodi mukana
VastuuOrganisaatio_Id Int32
VesienhoitoAlue_id (Key) Byte Vesienhoitoaluetaulun pääavain